logotype
19 September 2014 - 15:48

Bridge to Light

St. Bridge to Light zet zich in voor de verbetering van levens van kansarme kinderen en volwassenen in Noord-Ethiopië.
De Stichting is in 2005 opgericht toen Karin van den Bosch, die al enkele jaren in Ethiopië werkte, door de lokale overheid werd gevraagd om in de plaats Shire (provincie Tigray) een kinderdorp op te zetten. Dit dorp kreeg de betekenisvolle naam
Grace Village.

Karin v.d. Bosch

Karin van den Bosch

Grace Village

Inmiddels wonen in Grace Village 65 weeskinderen die een liefdevol thuis ervaren en begeleid worden in geestelijke vorming, goed onderwijs, gezonde voeding en medische begeleiding.

Door middel van ons kindsponsorprogramma worden ook nog 150 lokale weeskinderen geholpen om uit de armoede te ontsnappen en een hoopvolle toekomst op te bouwen.

De kinderen 

kinderen13.jpg

Veel schade door windhoos

windhoos1

Een windhoos heeft van een aantal gebouwen van Grace Village de daken afgerukt en de regen heeft de plafonds beschadigd.  Er is bijna € 10.000 schade. Voor Karin een grote onverwachte kostenpost. Men is al begonnen met de reparaties, maar er wordt nog hard gezocht naar fondsen om dit te betalen. Daken en plafonds worden vernieuwd in een huisje waar kinderen wonen, het schoolgebouw en het kantoor gebouw. Wilt u meehelpen in het betalen van alle kosten, klik hier voor online doneren of maak uw gift over op het rekeningnummer van Bridge to Light  NL44ABNA0400536048. Aub met vermelding noodfonds stormschade.

windhoos2

Jaarverslag 2013

In het kader van de vernieuwde regels rondom de publicatieplicht van een ANBI vindt u ons jaarverslag over 2013 op onze site. Dit is het eerste openbare jaarverslag dat is geschreven. In dit verslag introduceren we eerst de stichting Bridge to Light en geven we aan op welke manier we verbonden zijn aan het werk in Ethiopië. We informeren waar we voor staan, op welke wijze we georganiseerd zijn en wat onze plannen zijn met de stichting. We hebben dit vastgelegd in een beleidsplan en hebben dit integraal onderdeel gemaakt van het jaarverslag, zodat we het jaarlijks kunnen herzien en actualiseren.
Daarnaast geven we u een overzicht van wat we in 2013 gedaan hebben en hoe we de financiën verantwoorden. In het jaaroverzicht vindt u een beknopt overzicht van organisatorische wijzigingen, belangrijke bestuursbeslissingen, activiteiten en een verwijzing naar waar u meer informatie kunt vinden over de stand van zaken in Ethiopië. De financiële verantwoording geeft inzicht in de huidige financiële positie van de stichting.

Lees Jaarverslag (PDF)

Actie Wilde Ganzen voor Grace Village school

Koos en Marja Dijkshoorn hebben bij Wilde Ganzen de school van Grace Village aangedragen als project. In februari  is dit het "Project  van de week". Er wordt in deze maand extra aandacht aan gegeven via allerlei media en er is een App  te downloaden van de Wilde Ganzen om het magazine te lezen en evt. over te maken.

Uitzenddata zijn:

8 febr. op Ned. 2 om 11.29u
9 febr. op Ned. 2 om 11.59u
9 febr. Radio 5 om 10.58 u

Terugblik 2013 - Donateursactie

terugblik2013

Nu het einde van dit kalenderjaar nadert blikken we als vanzelf terug op wat het jaar heeft gebracht. En ja, ook 2013 was een bijzonder jaar. Zowel bij Karin in Ethiopië als bij ons, stichting Bridge to Light, is er veel gebeurd.

Het afgelopen jaar heeft Grace Village nieuwe kinderen verwelkomd en hen een warm, fijn thuis gegeven. Een aantal studerende jongens is in Shire gaan wonen, onder het toeziend oog van Karins team. Verder zijn er kinderen met hun familie herenigd en werden er mooie schoolresultaten behaald. Ook is er inmiddels weer elektriciteit in Grace Village en bracht de regentijd gelukkig een mooie watervoorraad. Veel dus, om dankbaar voor te zijn!

Onze stichting hier in Nederland heeft dit jaar afscheid genomen van haar voorzitter en bestuurslid van het eerste uur, Jelle van de Kraats. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe bestuursleden die ons team willen versterken.

Donateursactie

Een ontwikkeling die ons erg bezighoudt is de terugloop van onze sponsorinkomsten terwijl daarentegen in Ethiopië de kosten van levensonderhoud blijven stijgen. We proberen in 2014 - samen met u - nieuwe donateurs te vinden.
We willen u vragen om een nieuwe donateur te vinden. Dit kan bijvoorbeeld een familielid zijn, een buurman/buurvrouw, iemand uit uw kerkelijke gemeente of uit de sport-, vrouwen- of andere vereniging. Misschien is het zelfs mogelijk dat een collecteopbrengst of actieopbrengst aan onze stichting wordt geschonken. We doen dus een beroep op de beste ambassadeurs die een stichting zich kan wensen: onze trouwe, betrokken achterban!

Onder het tabblad sponsoring vindt u de verschillende donatiemogelijkheden. Een nieuwe donateur gevonden? Laat hem of haar op onze website zijn/haar gegevens invullen. Wij zorgen vervolgens voor de benodigde administratieve afhandeling. Ook kan er rechtstreeks worden gedoneerd via de iDeal-button.

2014  Bridge to Light    -   globbersthemes joomla template